Onderwijscheques helpen de schoolrekeningen te verlichten.

Wat

Een onderwijscheque is een cheque ter waarde van 10 euro die gebruikt kan worden om (een deel van) de schoolrekening te betalen.

Voor wie

  • Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro, verhoogd met 125 euro per persoon ten laste.
  • Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen waarvan het (gezamenlijk belastbaar) gezinsinkomen lager is dan het grensbedrag. In 2024 is dat 27 011 euro, verhoogd met 5 000,48 euro per bijkomend gezinslid ten laste. (recente bedragen kan je terugvinden op de website van het RIZIV)
    Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro, verhoogd met 125 euro per persoon ten laste.
  • Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen die in schuldbemiddeling zijn bij het Sociaal Huis of in een collectieve schuldenregeling zitten.

Een extra voorwaarde is dat de leerlingen een domicilieadres in Arendonk moeten hebben, tenzij ze een leefloon ontvangen van OCMW Arendonk.

Aantal cheques per schooljaar

Het aantal cheques per kind is beperkt als volgt:

  • kind in het kleuter- of lager onderwijs: 4 cheques
  • leerling in de 1ste graad van het secundair onderwijs: 6 cheques
  • leerling in de 2de, 3de of 4de graad van het secundair onderwijs: 8 cheques
  • student uit een HBO5-opleiding: vast bedrag van 80 euro
  • student in het hoger onderwijs (bachelor of master): vast bedrag van 200 euro

Procedure

De cheques kan je bekomen in het Sociaal Huis. Een medewerker onderzoekt of je recht hebt op de onderwijscheques.

Studenten uit een HBO5-opleiding en het hoger onderwijs brengen een inschrijvingsbewijs van het betreffende schooljaar en een bewijs van schoolaanwezigheid tijdens het voorbije schooljaar mee.

Voor kleuter-, lager en secundair onderwijs betaalt het OCMW de tussenkomst aan de scholen. De scholen trekken deze tussenkomst af van het bedrag van de schoolrekeningen.

Bij studenten uit een HBO5-opleiding en het hoger onderwijs gebeurt de storting rechtstreeks aan de ouders of de zelfstandige student.