Onderwijscheques helpen de schoolrekeningen te verlichten.

Wat

Een onderwijscheque is een cheque waarvoor je 2 euro betaalt, maar die bij betaling van de schoolrekening 10 euro waard is. Je voordeel per cheque is dus 8 euro.

Voor wie

  • Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro.
  • Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen waarvan het (gezamenlijk belastbaar) gezinsinkomen lager is dan 19 335,92 euro, verhoogd met 3 579,60 euro per bijkomend gezinslid (inkomensgrenzen 2020). Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro.

Procedure

De cheques kan je bekomen in het Sociaal Huis. Een medewerker onderzoekt of je recht hebt op de onderwijscheques.

Het aantal cheques per kind is beperkt als volgt:

  • kind in het kleuter- of lager onderwijs: 4 cheques
  • leerling in de 1ste graad van het secundair onderwijs: 6 cheques
  • leerling in de 2de, 3de of 4de graad van het secundair onderwijs en HBO5-opleidingen: 8 cheques
  • student in het hoger onderwijs (bachelor of master): vast bedrag van 200 euro