Alle informatie over de besluitvorming van een aantal organen is terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk.

In de raadpleegomgeving kan je informatie over de besluitvorming van een aantal politieke organen bekijken:

  • de dagorde, de besluitenlijst, het zittingsverslag en de openbare besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • de besluitenlijst en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau;
  • de besluitenlijst en de openbare besluiten van de burgemeester;
  • de besluitenlijst van de raad van bestuur van AGB Arendonk.

Niet gevonden wat je zocht? Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

Klacht indienen tegen een besluit? De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op de lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Op www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/klachten-tegen-lokale-besturen kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.