De gemeente Arendonk werkt structureel met andere gemeenten en steden samen om specifieke beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente participeert zo in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Opdrachthoudende verenigingen

Een opdrachthoudende vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en specifieke beheersoverdracht vanuit de gemeente.

IOK Afvalbeheer

IVEKA

Pidpa

Pontes

Dienstverlenende verenigingen

Een dienstverlenende vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid maar zonder beheersoverdracht vanuit de gemeente.

Cipal

IKA

IOK

Creat Services

Projectverenigingen

Deze vereniging richten gemeenten op om een welomschreven project van intergemeentelijk belang te realiseren.

Erfgoed Noorderkempen

Interlokale verenigingen

Een interlokale vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

  • ILV Noorderkempen
  • ILV Noodplanning Noorderkempen
  • Sportregio Noorderkempen
  • ILV DKO Dans/Woordkunst-Drama/Muziek Turnhout, Arendonk, Beerse, Retie, Vosselaar

Vereniging voor maatschappelijk welzijn

Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn is een samenwerkingsverband opgericht door één of meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die een winstoogmerk hebben.

Welzijnszorg Kempen