Met uitzondering van de blauwe zones, waar je een parkeerschijf moet gebruiken, mag je in Arendonk onbeperkt parkeren op de daartoe aangeduide plaatsen.

Gratis parkeren

Tal van gratis parkings liggen op loopafstand van de dorpskern.

 • Parking Deroissart
 • Parking Bemdhal
 • Parking rusthuis
 • Parking Wezenstraat
 • Parking De Wissel
 • Parking zwembad
 • Parking Sint-Clara
 • Parking Pelgrimsplein
 • Parking kerk Voorheide
 • Parking Academie

Parkeren in een blauwe zone

In een blauwe zone hoef je niet te betalen voor een parkeerplaats, maar je kan er maar beperkte tijd parkeren.

Er zijn blauwe zones van kracht op:

 • De Valken (28 parkeerplaatsen)
 • Vrijheid (29 parkeerplaatsen)
 • het marktplein (27 parkeerplaatsen)
 • Hovestraat (5 parkeerplaatsen)
 • begraafplaats Kloosterbaan (5 parkeerplaatsen)
 • parking NK (2 parkeerplaatsen)

Dat wil zeggen dat je een blauwe parkeerschijf (Europees model) zichtbaar achter de voorruit moet plaatsen als je binnen deze zone wil parkeren.

De maximale parkeertijd is 2 uur.

De firma Indigo houdt toezicht op het correcte gebruik van deze kaarten. Als je niet akkoord gaat met de uitgeschreven retributiebon neem je rechtstreeks contact op met Indigo:

Indigo Park Belgium nv
Bijenstraat 21
9051 Sint-Denijs-Westrem
be.parkindigo.com

Parkeren aan laadpalen elektrische auto’s

Alle (semi-)publieke laadpalen in Arendonk en de rest van Vlaanderen kan je terugvinden op deze kaart.

Aan de 9 publieke laadpalen die het lokale bestuur Arendonk heeft laten plaatsen, kan je 24 uur op 24 terecht. Je vindt ze op:

 • parking Deroissart, Deroissart
 • parking Zwembad, Van Eycklaan
 • parking Pelgrimsplein, Pelgrimsplein
 • parking Wezenstraat, Wezenstraat
 • parking marktplein, Vrijheid
 • parking Biesputten, Biesputten
 • parking achterzijde kerk Voorheide, De Brulen
 • parking kapel Wampenberg, ventweg Wampenberg
 • parking lokaal bedrijventerrein Hoge Mauw, Hoge Mauw

Aan elke van deze laadpalen werden 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen. Je herkent ze aan een onderbord met pictogram van een elektrisch snoer.

Het is volgens de wegcode verboden om een niet-elektrisch voertuig te parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor het laden van elektrische voertuigen.

De auto moet wel steeds ingeplugd zijn om gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen.

Voor laadpalen in een blauwe zone gelden dezelfde parkeerregels als binnen de rest van de blauwe zone.