Overzicht van de aanvragen omgevingsvergunning, besluiten omgevingsvergunning en meldingsaktes.

Publieke inspraak plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Aanvragen omgevingsvergunning

Besluiten omgevingsvergunning

Meldingsaktes