Overzicht van de aanvragen omgevingsvergunning, besluiten omgevingsvergunning en meldingsaktes.

Openbaar onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023

Provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’ op. De ontwerpversie daarvan is klaar, net zoals het ontwerp-plan-MER (milieueffectenrapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Vanaf 16 december 2022 kan je het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte, of bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op 1 van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
    • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
    • in 1 van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;
    • tijdens 1 van de infomarkten;
  • via het online inspraakformulier op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.

Aanvragen omgevingsvergunning

Besluiten omgevingsvergunning