Overzicht van de aanvragen omgevingsvergunning, besluiten omgevingsvergunning en meldingsaktes.

Openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Op 15 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd.

Je vindt het ontwerp van de verordening in de downloads hieronder.

Aanvragen omgevingsvergunning

Besluiten omgevingsvergunning

Meldingsaktes