Overzicht van de aanvragen omgevingsvergunning, besluiten omgevingsvergunning en meldingsaktes.

Bekendmaking OVAM - kennisgeving conformiteitsattest voor bodemsaneringsproject tankstation Maes (Schotelven 15-17)

Aanvragen omgevingsvergunning

Besluiten omgevingsvergunning

Meldingsaktes