Een rooilijnplan geeft de grens weer tussen de openbare weg en private eigendommen.

Een rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en private eigendommen. Tussen 2 rooilijnen bevindt zich de wegzate met wegverharding en ruimte voor nutsleidingen, voetpaden, grachten … Op basis van het rooilijnplan wordt de bouwlijn vastgesteld. De bouwlijn is de ruimte die het gebouw moet bewaren tegenover de rooilijn.

In Arendonk zijn er een aantal oudere rooilijnplannen van kracht. De meeste ervan hebben betrekking op wegen die al geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.

Je kan de rooilijnplannen raadplegen bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.