De onbevaarbare waterlopen worden beheerd door de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen.

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen staat in voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen. Zij beheren de waterlopen in je buurt op een efficiënte manier en proberen om, door aanzienlijke investeringswerken, overstromingen in bijvoorbeeld woongebieden te beperken.

Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt? Meld dat dan via www.meldpuntwaterlopen.be.