Het lokaal verleent een subsidie van maximaal 750 euro voor de afkoppeling van de regenwaterafvoer van de openbare riolering.

Dit subsidiereglement werd opgemaakt als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein.

De subsidie bedraagt maximaal 750 euro.

Deze afkoppeling van het hemelwater van de gewone of gescheiden riolering verlaagt de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en dus ook de kans op mogelijke overstromingen en overstortingen op waterlopen.

Het subsidiereglement en de richtlijn voor keuring kan je hieronder downloaden.