De atlas der waterlopen brengt de waterlopen in kaart.

Er geldt een algemene bouwvrije strook van 5 meter naast de waterlopen. Op deze strook mogen geen gebouwen of constructies geplaatst worden.

De atlas der waterlopen kan je online raadplegen op de website van Geopunt.