De atlas der buurtwegen brengt de buurtwegen in kaart.

Het is belangrijk dat het openbaar karakter van de buurtwegen behouden blijft. Ze mogen niet bebouwd of afgesloten worden.

De atlas der buurtwegen kan je online raadplegen op de website van Geopunt.