Voor verschillende groenprojecten kan je een subsidie aanvragen.

Echte natuur wordt tegenwoordig jammer genoeg al te vaak weggedrukt in de natuurgebieden. Onze gazon is gemillimeterd, onze tuinen onkruidvrij, geen kruiden meer in de weilanden en geen schuilplaatsen meer voor dieren langs de akkerranden.

Vlaanderen bestaat echter maar voor 3% uit natuurgebieden en voor 11% uit bossen. Daarnaast wordt 9% van de oppervlakte in Vlaanderen ingenomen door tuinen. Daar liggen dus heel wat mogelijkheden om onze leefomgeving in Arendonk groener, ecologischer en dus natuurvriendelijker te maken. Tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit.

Wist je dat groen in de tuin bijvoorbeeld zorgt voor:

 • buffering van water;
 • temperen van zomerse hitte;
 • opvangen van fijn stof;
 • herbergen van biodiversiteit;
 • creatie van een ontspannen omgeving voor zijn gebruikers;
 • voorziening van voedsel voor gebruikers.

De gemeente Arendonk wil je daarbij financieel ondersteunen. Het bestaande subsidiereglement biodiversiteit en aankoop natuurgebieden werd daarom herschreven naar een beter toegankelijke ondersteuning voor verschillende groenprojecten. Voor iedereen wat wils!

Wil je je tuin vergroenen? Plant een haag, houtkant, bomenrij, hoogstamboomgaard of een combinatie daarvan. Als je wat meer ruimte hebt, kan je ook een amfibiepoel aanleggen.

Komen er zwaluwen voor rond je woning of stal? De bestaande subsidie is behouden en uitgebreid met een subsidie voor plaatsing van mussennesten.

Ga je bouwen of verbouwingswerken uitvoeren en wil je daarbij kansen geven aan meer natuur in je buurt? Dan kan je kiezen voor de plaatsing van nestplaatsen voor gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen. Je kan ook een groendak aanleggen op je platte dak. Dat werkt ook isolerend in de winter en verkoelend in de zomer. Ook de straat en je voorgevel vergroenen kan met onze subsidie voor geveltuinen.

Ben je het beu je grote gazon wekelijks te maaien of heb je nog een stukje braakliggende tuin? Dan kan je dat inzaaien met een bloemenweide. Landbouwers krijgen ook een subsidie voor het inzaaien van hun akkerranden.

Organiseert je vereniging een activiteit die verband houdt met biodiversiteit, kringlooptuinieren of ecologisch tuinieren? Ook daarbij willen je een financieel steuntje in de rug geven.

Types subsidies

Voor volgende zaken kan je een subsidie aanvragen:

 • Aanleg kleine landschapselementen:
  • aanplanten van een gemengde haag of heg
  • aanplanten van een houtkant
  • aanplanten van een bomenrij
  • aanplanten van een hoogstamboomgaard
  • gecombineerde aanplanting van een haag, heg of houtkant met bomen
  • aanleg van een amfibiepoel
 • Soortengerichte subsidies:
  • in stand houden van zwaluwnesten
  • plaatsen van mussennesten
 • Natuurinclusief bouwen:
  • aanleg van een groendak
  • aanleg van een geveltuin
  • plaatsen van nestplaatsen voor gierzwaluwen
  • plaatsen van nestplaatsen voor huismussen
  • plaatsen van nestplaatsen voor vleermuizen
 • Aanleg van bloemenweides en akkerranden:
  • aanleggen en inzaaien van een bloemenweide
  • inzaaien van akkerranden door landbouwers
 • Aankoop natuurgebieden
 • Activiteiten rond biodiversiteit en kringlooptuinieren

In het subsidiereglement vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verschillende subsidies.