Met klachten over geur- of geluidshinder kan je terecht bij de dienst grondgebiedszaken.

Geurhinder

Geurhinder treedt op als mensen een geur die ze in hun omgeving waarnemen als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen.

De mate van de hinder wordt meestal bepaald door piekconcentraties waaraan je blootgesteld wordt.
Geurhinder komt vaak voor bij het verbranden van afval, al dan niet in openlucht, en bij uitstoten door productieprocessen.

Met klachten over geurhinder kan je terecht bij de lokale politie of de dienst grondgebiedszaken.

Verbranden van afval verboden

Afval verbranden in open vuren, tonnen, haarden, vuurplaatsen én allesbranders is ten strengste verboden.

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan je zou denken. Er is een angstwekkend hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden van hout- en plasticafval. Maar ook de verbranding van 'onschuldig' tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke concentraties dioxines, stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Versnipperen van hout, mulchen, composteren of afvoeren naar het recyclagepark zijn gezondere manieren om van je tuinafval af te raken.

Afval verbranden is niet alleen schadelijk voor jezelf, maar ook voor de buren. Vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, onaangenaam voor omwonenden en voorbijgangers. Planten in de omgeving gaan kapot aan de walm van een vuurtje en het is erg slecht voor je wasgoed.

Geluidshinder

Geluidshinder is geluid dat vooral door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren.

Geluidshinder of lawaai kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid. Deze overlast vermindert de levenskwaliteit van mens en natuur.

Geluidshinder is zeer subjectief. Geluid of een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dat niet noodzakelijk voor een andere. Het doet er daarbij niet altijd toe of dat geluidsniveau onder of boven de in de wet toegestane maximale waarde ligt.

Met klachten over geluidshinder kan je terecht bij de lokale politie of de dienst grondgebiedszaken.