Sinds enkele jaren hebben everzwijnen zich vast gevestigd in Vlaanderen. Ook in Arendonk zijn er intussen enkele gesignaleerd. De populatie everzwijnen bevindt zich in het boscomplex Hoge Vijvers – Staatsbossen.

Om de schade zo veel mogelijk te vermijden, moeten preventieve maatregelen genomen worden.

De bestrijding van de everzwijnen wordt afgestemd met het Agentschap voor Natuur en Bos en de wildbeheereenheden.

Om de populatie in kaart te brengen en snel de gepaste maatregelen te nemen, kunnen meldingen van everzwijnen (of sporen ervan) worden doorgegeven via de website www.waarnemingen.be. Daar kan je op een kaart de exacte locatie aanduiden. Zo krijgen we een overzicht voor heel Vlaanderen.

Schadegevallen door everzwijnen kan je melden bij de dienst grondgebiedszaken, indien mogelijk met foto’s en een plan met aanduiding van de locatie waar de schade werd aangericht. Deze meldingen worden verzameld met het oog op de jacht op de everzwijnen.