Sinds enkele jaren hebben everzwijnen zich vast gevestigd in Vlaanderen. Ook in Arendonk zijn er intussen enkele gesignaleerd. De populatie everzwijnen bevindt zich in het boscomplex Hoge Vijvers – Staatsbossen.

De dieren brengen jammer genoeg soms schade met zich mee, bijvoorbeeld aan landbouwgewassen, privé-eigendommen of bij verkeersongevallen. Om deze schade zo veel mogelijk te vermijden, moeten preventieve maatregelen genomen worden.

De bestrijding van de everzwijnen wordt afgestemd met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties.

In de gebieden waar everzwijnen nog maar pas aanwezig zijn, zal het REBO-team (Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos de verspreiding nauwgezet opvolgen.

Ook in Arendonk breidt de populatie zich uit. Om een goed inzicht te krijgen op de verspreiding van de populatie everzwijnen in onze gemeente, vraagt het lokaal bestuur om alle waarnemingen (pootafdrukken, wroetsporen of effectieve ontmoetingen) en schade (gewassen en ongevallen) te melden bij de dienst grondgebiedszaken via 014 40 90 81 of milieu@arendonk.be.

De waarnemingen kunnen ook rechtstreeks worden doorgegeven aan het REBO-team via het nummer 02 553 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be.

Aan de landbouwers wordt gevraagd om schade door everzwijnen zowel te melden aan het lokaal bestuur als aan het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van monitoring van schade door everzwijnen. Dat kan via https://eloket.natuurenbos.be onder de rubriek ‘Fauna en Flora’. Enkel door schade te melden, kan accuraat opgetreden worden.