Op openbaar domein worden eikenprocessierupsen bestreden door de gemeente. Op privédomein sta je zelf in voor de bestrijding van de rupsen.

De eikenprocessierups groeit uit tot een inheemse nachtvlinder die zijn plaats heeft in onze leefomgeving. Helaas veroorzaakt de rups door zijn brandharen vanaf half mei hinder bij grote aantallen: de microscopisch kleine brandhaartjes kunnen de huid irriteren en veroorzaken ernstige jeukhinder.

Wanneer de haartjes met de wind worden meegevoerd, kan je last krijgen van irritatie aan de ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen erger worden.

Probeer daarom zo goed mogelijk contact met rupsen en nesten te vermijden: mijd eikenbomen met nesten en bedek de huid zo veel mogelijk.

Kom je toch in contact met de haartjes, probeer dan niet te krabben of te wrijven. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Je plakt dan een gewoon stuk plakband op je huid en trekt dat er weer af, zo blijven de brandharen aan de plakband hangen. Spoel je huid en ogen met water en was je kleren.

De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar ze verdwijnen meestal vanzelf. Bij lichte symptomen is er geen behandeling nodig, bij hevige jeuk kan je de apotheker raadplegen voor anti-jeukmiddelen. Bij ernstige klachten zoals ademhalingsmoeilijkheden raadpleeg je best de huisarts.

Nest op openbaar domein

Op openbaar domein worden eikenprocessierupsen bestreden door de gemeente.

Heb je een nest gespot op openbaar domein? Meld dit dan via milieu@arendonk.be. De gemeentelijke diensten maken een inschatting van de situatie ter plaatse en zullen de nesten bestrijden als er een grote kans op gezondheidshinder bestaat. Hierbij worden bomen in woonomgeving, sport- en speelzones en speelbossen prioritair behandeld.

Op sommige plaatsen wordt ook de inschatting gemaakt om de nesten niet te bestrijden. Dit kan onder meer het geval zijn voor bomen in landbouwgebied of bomen langs niet-bewoonde wegen bij beperkte hinder.

Nest op privédomein

Op privédomein sta je zelf in voor de bestrijding van de rupsen. Je kan hiervoor beroep doen op een gespecialiseerde aannemer. Je vindt een lijst van aannemers op de website van provincie Antwerpen. Je vindt er ook een interactieve kaart waar je de waarnemingen van nesten kan ingeven.

Het preventief kappen van eikenbomen is verboden.