Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerlei informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

Een aanvrager moet maar 1 keer de retributieprijs voor een aanvraag betalen per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op 1 perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je een aanvraag doen?

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: per mail naar grondgebiedszaken@arendonk.be met vermelding van het perceelsnummer en adres