Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper.

Bij de verkoop of vervreemding van een perceel grond is de notaris verplicht stedenbouwkundige vastgoedinformatie op te vragen bij de gemeente. In Arendonk kost het opvragen van deze inlichtingen 100 euro per perceel.

De stedenbouwkundige vastgoedinformatie bestaat uit 2 delen:

  • Het plannenregister bevat info over de zonering en de voorschriften die op het perceel van toepassing zijn. Het geeft weer welke voorschriften gelden als je op het perceel iets wil realiseren (bv. plan van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen …).
  • Het vergunningenregister geeft een overzicht van de vergunningen en attesten die in het verleden voor het perceel zijn afgegeven. Daarnaast bevat het ook de bouwmisdrijven die op het perceel zijn begaan.

Het is enkel mogelijk om de vastgoedinformatie in zijn geheel op te vragen. Het is dus niet mogelijk om enkel een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- of vergunningenregister op te vragen.

De stedenbouwkundige vastgoedinfo is een momentopname en heeft louter informatieve waarde. Deze inlichtingen kunnen geen vrijstelling geven voor een stedenbouwkundige vergunning. Het uittreksel is geldig onder voorbehoud van wijziging van de geldende regelgeving. Dit kan een wijziging zijn in een ruimtelijk uitvoeringsplan, een verkaveling, rooilijnplannen of stedenbouwkundige verordeningen.

De vastgoedinformatie blijft 1 jaar geldig. Toch is het aangewezen om regelmatig nieuwe inlichtingen op te vragen aangezien de regelgeving snel kan wijzigen.