Er bestaan verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting, gaande van huurwoningen tot koopwoningen en kavels.

De Vlaamse wetgeving voorziet dat de gemeente de regisseur is van het lokale woonbeleid.

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak, waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Visie sociaal wonen

Eén van de manieren waarop dit woonbeleid op lokaal vlak werd uitgewerkt, is in de visie sociaal wonen van Arendonk.

Deze visie omvat een bondige omgevingsanalyse, screent de mogelijke locaties voor bijkomende sociale woningen, bepaalt de visie over de aard van de toekomstige projecten (huur/koop, aantal, typologie) en over de sociale component binnen private ontwikkelingen.

Meer informatie daarover vind je in de visie sociaal wonen en in de bijhorende goedkeuringsbesluiten hieronder.

Sociaal wonen

Er bestaan in Vlaanderen verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting, gaande van huurwoningen tot koopwoningen en kavels. Om in aanmerking te komen, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op de website van De Noorderkempen vind je meer informatie over de verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting.

De gemeenteraad keurde op 26 juni 2023 het toewijzingsreglement sociale woningen goed.

Voor inschrijving op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij kan je na afspraak terecht in het Sociaal Huis.