Gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht.

Elke gemeente is verplicht om een register onbebouwde percelen (ROP) bij te houden. Dit register bevat een lijst met onbebouwde percelen in woongebied die in aanmerking komen om bebouwd te worden.

Gemeentelijke activeringsheffing

De gemeentelijke activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben.

Als je eigenaar bent van een onbebouwd perceel, zal je een aangifteformulier ontvangen. Als je in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet je dat daarop aanduiden en aan ons terugbezorgen.