In dit register worden alle leegstaande woningen en gebouwen opgenomen.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van leegstand en het opmaken en bijhouden van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

Nadelen leegstand

  • Langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving.
  • Je verliest als eigenaar huurgelden.
  • Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw lang leegstaat.

Leegstand vaststellen

Om leegstand te kunnen vaststellen heeft de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de indicaties van leegstand vastlegt. Op basis van die indicaties onderzoekt IOK of een pand al dan niet leegstaat.

De resultaten van dit onderzoek worden in een administratieve akte vastgelegd die wordt opgestuurd naar de zakelijk gerechtigden (houders van de volle eigendom, het recht van opstal, het erfpacht of de vruchtgebruiker).

Hoe kan je de vaststelling van leegstand betwisten?

Als je de vaststelling van leegstand wil betwisten, heb je, vanaf het ontvangen van de administratieve akte, 30 dagen de tijd om beroep in te dienen tegen deze vaststelling.

De volledige beroepsprocedure vind je in het reglement onderaan deze pagina.

Opname in het leegstandsregister

Als een woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, neemt IOK dit pand op in het leegstandsregister.

De gemeente Arendonk zal 12 maanden na opname in dit leegstandsregister belasting heffen op de leegstaande woning of het leegstaande gebouw. Deze leegstandsbelasting bedraagt het eerste jaar 1 200 euro en wordt daarna jaarlijks verhoogd.

Mijn pand is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu?

Om de bewoning van leegstaande woningen opnieuw te stimuleren staan er in artikel 3.1.3 tot en met 3.1.10 van het decreet grond- en pandenbeleid 2 mogelijkheden. Zo kunnen woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten.

Je kan de woning ook verkopen. Bij de aankoop van een leegstaande woning kan de koper namelijk een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen.

Naast renoveren en verkopen zijn er nog andere alternatieven: verhuren op de private markt of verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Op alle woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen geldt eveneens het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht en dit volgens de bepalingen zoals in artikel 85 tot en met 90 van de Vlaamse Wooncode.

Vrijstellingen of schrappingen

Je kan soms een vrijstelling van leegstandsbelasting krijgen, bijvoorbeeld bij een verbouwing, een aankoop van een leegstaand pand, een verblijf in een ouderenvoorziening …

De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt als je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.