Heb je het gevoel dat je tijdens je zoektocht naar een huurwoning gediscrimineerd wordt? Dan kan je een melding doen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.

Ben je op zoek naar een huurwoning en heb je al een aantal keer het deksel op je neus gekregen? Had je daarbij de indruk dat je onterecht werd afgewezen omwille van bijvoorbeeld je huidskleur of omdat je van een uitkering leeft? Dan werd je mogelijk gediscrimineerd.

Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar hij moet zich daarvoor baseren op objectieve factoren. Discriminatie mag daar dus nooit een rol in spelen.

Discriminatie?

Kort gezegd kan je spreken van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege bijvoorbeeld je geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, huidskleur, geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand of handicap.

Mensen achteruitstellen of zelfs uitsluiten op basis van dergelijke eigenschappen is bij wet verboden in Vlaanderen.

Meldpunt

Word je als huurder geweigerd en twijfel je of alles wel correct verlopen is, dan kan je dat melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Deze organisatie is vrij recent opgericht, biedt gratis eerstelijnsbijstand en kan ook bemiddeling opstarten.

Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kan het Vlaams Mensenrechteninstituut met jouw toestemming het dossier aan de geschillenkamer bezorgen. Meer informatie daarover vind je op www.vlaamsmensenrechteninstituut.be.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de melding? Neem dan contact op met het Sociaal Huis. Een medewerker helpt je dan op weg bij het invullen van het meldingsformulier.