Als eigenaar-verhuurder kan je een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Als je je woning wil verhuren, moet ze voldoen aan de kwaliteitsvereisten van Vlaamse Codex Wonen, boek 3 Woningkwaliteitsbewaking.

Als eigenaar-verhuurder kan je een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook een maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Let op! Een conformiteitsattest is géén plaatsbeschrijving. Een plaatsbeschrijving maak je best op bij elke verhuurperiode.

Sinds 1 januari 2023 is een conformiteitsattest verplicht voor alle huurwoningen in Arendonk. Elke eigenaar die zijn woning wil verhuren, moet dus een conformiteitsattest aanvragen. Dat kan via het formulier in het e-loket of bij de dienst grondgebiedszaken.

Kostprijs

  • Aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: 90 euro;
  • Aanvraag van een conformiteitsattest voor een kamerwoning: 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1 775 euro.