Geen fuif zonder muziek, geen muziek zonder Sabam en billijke vergoeding.

Sabam

Sabam is de vereniging die de auteur van muzikale en artistieke werken beschermt. Sabam geeft in naam van die auteurs organisatoren van fuiven en andere evenementen de toestemming tot openbaar gebruik van de werken uit hun repertoire. Het auteursrecht dat je daarvoor betaalt, kan aanzien worden als een uitgesteld loon voor de auteur of de componist.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding is bedoeld voor de uitvoerende kunstenaars (muzikanten, producenten …). Bij livemuziek is geen billijke vergoeding verschuldigd, maar dat is wel het geval van zodra vooraf opgenomen muziek wordt afgespeeld in ruimten waar mensen iets kunnen eten of drinken, al dan niet tegen betaling.

Een aanvraag voor Sabam en billijke vergoeding doe je via www.unisono.be.