Maak je evenement bekend via de gemeentelijke aanplakzuilen en de activiteitenkalender ‘UiT in Arendonk’.

Wie een evenement organiseert, wil dat ook zo goed mogelijk in de aandacht brengen.

Aanplakzuilen

Onze gemeente beschikt over aanplakzuilen waarop affiches van jouw evenement kunnen worden aangebracht door de werkliedendienst van de gemeente. Zelf affiches aanbrengen is niet toegelaten.

Je brengt hiervoor affiches binnen bij het onthaal van het gemeentehuis. Affiches tot A3 zijn gratis, voor affiches groter dan A3 betaal je 10 euro.

Aankondigingspanelen

Op 5 plaatsen langs de invalswegen staan aankondigingspanelen opgesteld waarin verenigingen op eigen initiatief en mits het naleven van een beperkt aantal regels, beschilderde of beletterde borden mogen aanbrengen met info over het evenement.

Elke vereniging heeft normaal borden om hierin te bevestigen. Verenigingen die er geen meer hebben, kunnen daarvoor terecht in de gemeentelijke werkplaats.

Je brengt het bord ten vroegste 1 maand vooraf aan en je verwijdert het uiterlijk 3 dagen na het evenement.

UiTdatabank

Organiseer je een activiteit in onze gemeente en wil je die promoten via deze website? Dat kan via de 'UiTdatabank'.

Activiteiten die je ingeeft in de UiTdatabank worden niet alleen overgenomen door tal van media, ze komen ook in de agenda van de gemeentelijke website te staan.

Hoe?

Je activiteit verschijnt de volgende dag automatisch op www.uitinarendonk.be en op de gemeentelijke website.

De meeste Arendonkse evenementen worden ook overgenomen in de activiteitenkalender van de gemeentelijke nieuwsbrief '2370 in 't kort'. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

  • Het evenement vindt plaats op Arendonks grondgebied.
  • Het evenement wordt georganiseerd door een erkende Arendonkse vereniging of steunt een goed doel.
  • Het evenement is niet wekelijks weerkerend.
  • Het evenement heeft een openbaar karakter (geen activiteiten die enkel openstaan voor leden).

Bij reeksen worden enkel die activiteiten gepubliceerd met ten hoogste 3 delen.

Daarnaast zijn er uiteraard nog tal van niet-gemeentelijke initiatieven voor de promotie van je evenement.