Sinds 2020 is het gebruik van wegwerpbekers, blikjes of petflessen op evenementen verboden.

Wetgeving

Het gebruik van wegwerpbekers, blikjes of petflessen op evenementen is verboden. De aangeboden dranken mogen enkel geschonken worden uit glazen retourflessen of uit tap. Het publiek moet de consumpties aangeboden krijgen in een glas of in een herbruikbare beker.

Hierop is 1 uitzondering: verenigingen kunnen ervoor kiezen om minimum 95% van de wegwerpbekers en/of -verpakkingen zuiver en gescheiden in te zamelen, bijvoorbeeld via een goed functionerend backstage retoursysteem.

Voor gemeentelijke initiatieven gelden er geen uitzonderingen.

Wat te doen als organisator?

Organisatoren van fuiven, vaten, feesten of andere evenementen staan best tijdig stil bij deze regelgeving. Wie kan, gebruikt herbruikbare materialen. Dat geniet de voorkeur op zuiver en gescheiden inzamelen.

Bier- en andere glazen zijn meestal beschikbaar in feestzalen of kunnen worden gehuurd via de drankenhandel waar je inkoopt.

Toch bied je voor een groot deel van de evenementen om veiligheidsredenen beter geen consumpties in glas aan en moet je op zoek naar een alternatief aanbod met herbruikbare bekers.

Zaalverhuurders en drankenhandels zullen meer en meer herbruikbare bekers kunnen aanbieden, toch zeker voor wat standaardbekers betreft. We raden organisatoren dan ook aan eerst daar navraag te doen en te informeren naar de voorwaarden.

Er zijn ook commerciële en niet-commerciële verhuurinstanties. Een voorbeeld van zo’n niet-commerciële organisatie in onze regio is vzw De Sprong. Zij beschikken over verschillende formaten herbruikbare bekers.

De gemeente beschikt niet over verhuurbekers.