Alcohol aanbieden of verkopen aan jongeren onder 16 jaar is verboden. Sterke drank, of cocktails waarin sterke drank verwerkt is, mogen niet aangeboden worden aan jongeren onder 18 jaar.

De jeugddienst stelt polsbandjes ter beschikking voor organisatoren van fuiven. Met deze bandjes in 2 verschillende kleuren kan je hierop makkelijker controle uitoefenen.

Meer informatie over de polsbandjes en de wetgeving rond het schenken van alcohol vind je in de download hieronder. Je vindt hierin ook meer informatie over de naleving van het rookverbod en de aankoop van oordopjes via de jeugddienst.