De vrijetijdspas is een kaart die vermindering geeft bij een heleboel vrijetijdsactiviteiten in Arendonk.

Voor wie

Voor iedereen die in Arendonk woont en:

  • recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en slechts 1 onroerend goed in bezit heeft, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 euro. Dit grensbedrag kan verhoogd worden in functie van het aantal personen ten laste. Deze bedragen worden jaarlijks bepaald door het RIZIV.
  • schulden heeft en in een collectieve schuldenregeling zit.
  • verblijft in een voorziening van bijzondere jeugdzorg op het grondgebied van Arendonk.
  • niet voldoet aan bovenstaande criteria, maar na een gesprek met het Sociaal Huis wel recht heeft op een vrijetijdspas.

Waar krijg je korting

  • Bij verschillende Arendonkse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen.
  • Bij tal van gemeentelijke activiteiten en organisaties zoals speelpleinwerking Speelvogels, Grabbelpas, voor- en naschoolse opvang, Arfit 50+, seniorenreis …
  • Bij de bibliotheek, het zwembad, Academie Arendonk en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Arendonk.
  • Voor- en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA).
  • Provinciaal Recreatiedomein De Nekker en Cultuurhuis de Warande.

Toon je vrijetijdspas en vraag naar de korting!

Hoeveel korting

De tussenkomst bedraagt 50% van het lidgeld/deelnamegeld (met een maximum van 200 euro per persoon per jaar).

Aanvragen

Ga langs bij het Sociaal Huis. Daar wordt bekeken of je een vrijetijdspas krijgt.

Het attest verhoogde tegemoetkoming kan je krijgen bij je ziekenfonds. Dit attest krijg je als je recht hebt op Omnio of WIGW (voorkeurtarief). Breng een attest op naam mee voor elk lid van het gezin.

Je ontvangt binnen een maand de vrijetijdspas of een negatieve beslissing als je niet in aanmerking komt.

Geldig tot

De vrijetijdspas is geldig voor het lopende kalenderjaar.