Subsidie zowel voor vorming gevolgd via de jeugdbeweging als individueel gevolgde vorming.

Jongeren kunnen genieten van een vormingssubsidie als zij een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ volgen. Ook andere vorming komt in aanmerking voor vormingssubsidie op voorwaarde dat het nut voor de erkende jeugdvereniging waarvan de aanvrager lid is, kan worden aangetoond.

Aanvragen kan door een door de organisator afgeleverd attest van deelname in te dienen vóór 15 oktober, op voorwaarde dat daarop de nodige gegevens voor een correcte terugbetaling zijn vermeld. Als dat niet het geval is, maak je gebruik van het aanvraagformulier in het e-loket.

De subsidie bedraagt maximum 75% van het cursusbedrag.