Subsidie voor het inzetten van een erkende bewakingsfirma op een jeugdfuif.

Arendonkse verenigingen kunnen bij het organiseren van een vrij toegankelijke jeugdfuif een toelage aanvragen voor het inzetten van een erkende bewakingsfirma.

Verenigingen kunnen tot 2 aanvragen per kalenderjaar indienen.

De toelage bedraagt maximum de helft van de gemaakte kosten met een maximum van 600 euro.