Subsidie voor vernieuwende projecten gericht op kinderen en jongeren.

Arendonkse verenigingen of groepen kinderen of jongeren kunnen een subsidieaanvraag indienen voor projecten die:

  • zich in hoofdzaak richten op de leeftijdscategorie tot 25 jaar;
  • gericht zijn op creatieve, culturele en/of sociale ontplooiing;
  • de werking van de aanvragende vereniging overstijgen;
  • toegankelijk zijn voor een ruim publiek;
  • uitgebreid worden bekendgemaakt.

Een project moet vooraf worden voorgelegd aan de jeugdraad.