Jeugdwerkinitiatieven die een vorm van ledenwerving organiseren en daarbij kosten maken, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt nooit meer dan de aangetoonde uitgaven, met een maximum van 125 euro per jaar. Aanvragen moeten gebeuren vóór 15 oktober volgend op de ledenwerving.