Erkende cultuurverenigingen kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidies ter ondersteuning van werking van de vereniging.

Het lokaal bestuur verleent jaarlijks subsidies aan erkende cultuurverenigingen. De subsidies worden verleend volgens de voorwaarden en procedures die in het reglement zijn vastgelegd.

Er zijn 2 soorten subsidies: basissubsidies en werkingssubsidies.

Elke erkende cultuurvereniging die een geldig aanvraagdossier indient, ontvangt jaarlijks een forfaitair bedrag van 50 euro als basissubsidie.

Elke erkende cultuurvereniging kan daarbovenop een werkingssubsidie krijgen die wordt toegekend op basis van haar activiteiten in het voorbije werkingsjaar. De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel.