Vernieuwende projecten gericht op gemeenschapsvorming worden gestimuleerd met een projectsubsidie.

Het gemeentebestuur verleent subsidies aan vernieuwende, gemeenschapsvormende projecten die georganiseerd worden door erkende cultuur- of buurtverenigingen, een samenwerking tussen eerder vernoemde verenigingen of verenigingen die deel uitmaken van een Arendonkse adviesraad, Arendonkse adviesraden of een groep Arendonkenaren die (niet als vereniging) occasioneel een project organiseert.

De subsidie kan worden toegekend aan projecten die op Arendonks grondgebied georganiseerd worden, gericht zijn op gemeenschapsvorming en de normale werking van de aanvragende vereniging overstijgen. De aanvragen worden beoordeeld door de cultuurraad en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.