Als erkende buurtvereniging kan je beroep doen op ondersteuning van de gemeente voor een activiteit die de mensen uit de buurt samenbrengt.

Het gemeentebestuur van Arendonk kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende buurtverenigingen voor het organiseren van een project of activiteit. Het gaat om organisaties op Arendonks grondgebied in het kader van buurtwerking, die gericht zijn op gemeenschapsvorming met als doel het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt.

Een straatfeest, buurtdrink, spelnamiddag, pannenkoekenslag … Voor allerlei activiteiten kan je als buurt een terugbetaling bekomen van bepaalde kosten.