Landschap De Liereman is een uitstekend wandelgebied van meer dan 1 000 ha groot. Het wordt beheerd door Natuurpunt vzw.

Landschap De Liereman bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, eikenberkenbos, dennenbos … Kortom, een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft.

Heel wat soorten planten en dieren vinden hier een leefgebied. De grote soortenrijkdom is te verklaren vanuit de verscheidenheid aan biotopen. Vele soorten stellen hele hoge eisen aan hun leefomgeving en zijn doordoor zeer kwetsbaar en zeldzaam geworden. Bij het uitstippelen van het te voeren beheer wordt daar door Natuurpunt natuurlijk rekening mee gehouden.

In Landschap De Liereman vind je 6 uitgestippelde wandelingen. 4 wandelingen vertrekken aan het bezoekerscentrum (Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout), 2 vertrekken aan de Handover (aan het bruggetje op de overgang van de Bergstraat in Oud-Turnhout naar de Heirbaan in Arendonk).

Openingsuren

Maandag t.e.m. zaterdag: 13.00 uur - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 11.00 uur - 17.00 uur
Gesloten op vrijdag vanaf 1 november tot de 1ste vrijdag van de paasvakantie.

Groepen kunnen na afspraak ook op een ander tijdstip Landschap De Liereman bezoeken.

Meer info

Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43
2360 Oud-Turnhout
014 42 99 66
bc.deliereman@natuurpunt.be
www.deliereman.be