Een kei van een monument.

Op de Voorheide, net over brug 5, ligt een kei van een monument: de Vierschaar. Deze kei is traditioneel verbonden met een oude vorm van rechtspreken. De plek waar de kei ligt, was de plaats waar vroeger recht werd gesproken.

De steen wordt soms verkeerdelijk beschouwd als zwerfkei gevonden in de streek. Hij is echter afkomstig uit de grindgroeve van Maasmechelen, waar bruine kiezel werd ontgonnen.

Op initiatief van de ‘Lichtvloot De Vrij’ werd de reuzesteen (4 180 kg) naar Arendonk gebracht, op de kade bij het kanaal gelegd en op 20 april 1969 (volgens andere bronnen in 1972) ingehuldigd met receptie als ‘gemeentehuis’ van de Vrij (Voorheide).

De steen staat symbool voor de terechtstelling met de strop van Bartel Pegh. Hij werd immers op 10 juli 1715 door de Vierschaar veroordeeld tot de dood met de strop voor het stelen van een koppel ossen.

In 1971 werd de Vierschaar - uit vermeende jaloezie en als stunt - gestolen en in Reusel gedeponeerd. Hij kwam echter terug en verhuisde in 1980 naar zijn huidige plaats, dit keer mooi omkaderd.

De Vierschaar werd als monument ingehuldigd op 27 april 1980, ter gelegenheid van de opening van het Bartel Pegh wandelpad, dat toen werd ingewandeld.