Oud en nieuw verweven in het gemeentehuis.

In 1746 werd op de markt een huis aangekocht dat moest dienen als gemeentehuis. Ook het vredegerecht werd hier tijdens de Franse overheersing ondergebracht. Tijdens het Hollandse bewind werd het gelijkvloers bewoond door de marechaussees die instonden voor de ordehandhaving.

Begin 20ste eeuw was het gebouw in zo’n slechte staat dat beslist werd om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In de gemeenteraadszitting van 27 oktober 1903 werd besloten om de bouw aan te vatten. In 1905 werd de prijsbieding van de heer Brusseleers uit Turnhout goedgekeurd. De bouwprijs werd vastgelegd op 31 425 frank (779 euro). Het meubilair werd aangekocht voor de som van 4 930 frank (122,21 euro).

De gebouwen blijven geruime tijd voldoende voor de administratie. Maar door de groei van het dorp en de administratieve diensten wordt later het huis Deroissart (rechts van het oude gemeentehuis) bijgekocht en nog later ook naar achter toe verder uitgebreid.

De meest recente uitbreiding was in 2012 toen een deel van de achterliggende gebouwen van de academie werden omgevormd voor de gemeentelijke administratie.