Een klooster met een rijk verleden.

In 1717 vond de overste van het Franciscanessenklooster in Dommelen (Nederland) een nieuwe vestigingsplaats voor het klooster: in Arendonk werd het klooster Sint-Agnetendal opnieuw opgericht. In 1726 kon met de bouw van het nieuwe klooster worden gestart. Er werd onder andere een relatief kleine kapel, een paterskamer, onderwijslokalen en een refter en slaapzaal voor pensionairs gebouwd.

Het groeiend aantal geprofeste religieuzen - al 24 in 1740 - resulteerde in 1753 in de bouw van een grotere kapel. In 1798 werden de zusters uitgedreven en het hele klooster werd als staatsgoed verkocht. De kerk en een deel van het klooster werden hierbij gesloopt.

Vanaf 1819 keerden de zusters terug naar het klooster. De dorpsschool dateert van 1819, de (her)oprichting van het meisjespensionaat van 1821. E.H. Willems liet op het einde van de 19de eeuw een deel van de bestaande schoolgebouwen afbreken en bouwde in 1902 5 ruime klaslokalen naar alle eisen en verlangens van het meest vooruitstrevende onderwijs. In 1907 werden nog 3 klassen bijgebouwd voor lager meisjesonderwijs, Fröbel- en bewaarschool.

In 2002 verlieten de laatste zusters Sint-Agnetendal en verhuisden naar hun stichting in Herentals. In afwachting van een nieuwe bestemming werd het klooster in Arendonk volledig ontruimd. Sinds 2003 worden het voormalige klooster en de oudste delen van de school met inbegrip van de vroegere nutsgebouwen en de ommuurde kloostertuin als monument beschermd.