Een kapel van meer dan 300 jaar oud.

De kapel aan Wampenberg werd gebouwd in 1705. De oorsprong moet gezocht worden in het vervullen van een gelofte gedaan in een moeilijke tijd. Cholera en pest teisterden onze streken en om die kwalen af te weren, werden her en der kapellen opgericht.

De kapel werd toegewijd aan O.L. Vrouw ter Sneeuw en Sinte Lucia. Ook de jagers van Arendonk vierden er Sint-Hubertus. Er was toen in de kapel een sleutel van Sint-Hubertus aanwezig waarmee mensen en dieren die verdacht werden van razernij, gebrand werden.

Het gebedshuis werd in 1711 ingezegend, maar in 1713 werd het verwoest door een hevige brand. Nog in datzelfde jaar werd ze opnieuw opgebouwd.

De mensen in de omgeving hebben verschillende keren geprobeerd om de kapel uit te breiden, maar de Arendonkse geestelijkheid hield dit telkens tegen om de parochiediensten niet in gevaar te brengen.

In 1940 werd de kapel opnieuw door brand verwoest, maar tijdens de oorlogsjaren werd de kapel opnieuw hersteld.

Tot in de jaren 70 van vorige eeuw prijkte in de voorgevel in de nis een oud Mariabeeldje, maar dit werd gestolen. Daarna werd het vervangen door een modern beeld van de hand van Hilda van Gompel.

De kapel is officieel beschermd als monument.