Het verleden van Arendonk in een modern jasje.

Het eerste heemkundig museum bevond zich oorspronkelijk aan het gemeentehuis op de zolder van het Huis Deroissart. Het werd daar in 1983 plechtig geopend door provinciegouverneur Andries Kinsbergen.

Het succes van dit kleine, intieme en gezellige museum en de aanwinsten die de Arendonkenaars aanbrachten, zorgden ervoor dat de Heemkring in april 2000 verhuisde naar de huidige locatie aan Molenwiel, achter de Toremansmolen. In een verbouwde industrieloods werd een totaal nieuw museum met ontmoetingsruimte, archief en vergaderlokaal uit de grond gestampt, met hulp van de gemeente en de firma Ravago.

Na meer dan 17 jaar werd het Arendonkse heemmuseum van de grond af gerenoveerd. Er werd gekozen voor een open museum in 1 grote ruimte met als centraal onderwerp Arendonk. Er werd zeer veel aandacht besteed aan de opstelling met als kernbegrippen overzicht, kleur, interactie en rust.

Het nieuwe heemmuseum, geopend in oktober 2018, werd opgebouwd met onderwerpen die een rechtstreeks verband houden of iets vertellen over ons dorp. Deze onderwerpen werden gebundeld en gepresenteerd rond 3 centrale thema’s: Arendonkse geschiedenis en gebruiken, Arendonkse personen in de kijker en de Arendonkse sigarennijverheid.

Heemkundige kring Als Ice Can ging de uitdaging aan om het heemhuis om te vormen naar een moderne plaats waar Arendonks erfgoed een juiste plaats krijgt. Met herkenbare inhoud voor de huidige generatie en de integratie van moderne technieken kreeg het heemmuseum vorm in een open omgeving, met oog voor modern comfort en toegankelijkheid.

Openingsuren

Elke laatste zondag van de maand (behalve in december): 14.00 uur - 17.00 uur

Rondleidingen met gids op andere momenten zijn steeds mogelijk na afspraak.

Tarieven

  • leden: gratis
  • niet-leden: 3 euro

Meer info

Heemkundige kring ‘Als Ice Can’
Molenwiel 37
info@heemkringarendonk.be

www.heemkringarendonk.be