Het aparte dialect van de 'Teljoorlekkers'.

Het is algemeen bekend dat het Arendonks een speciaal dialect is. Vele niet-Arendonkenaars breken zich de tong als ze proberen toch een paar woorden in ons dialect te zeggen en hebben zich al in de haren gekrabd bij hun eerste kennismaking met een rasechte ‘Teljoorlekker’.

Theorieën

Hoe het dialect is gegroeid, is niet met zekerheid te zeggen. Er zijn 2 theorieën:

  • Doordat Arendonk altijd afgelegen lag van de omliggende dorpen, door zijn heide en moerassen, zou het een eigen dialectontwikkeling gekend hebben die niet beïnvloed werd door de taal van de andere dorpen.
  • Arendonk zou ooit geteisterd zijn door een ziekte die een groot gedeelte van de bevolking uitroeide. Er zouden toen vreemde inwijkelingen gekomen zijn. Door de mengeling van het bestaande taaltje, gesproken door de overlevenden, en het dialect van de nieuwe inwoners zou het speciale Arendonks ontstaan zijn.

Het Arendonks heeft een sterke overeenkomst met het dialect van Lommel. Het schept in elk geval genoeg voer voor taalkundigen.