Vorming en opleiding van trainers, bestuurders en sporters is belangrijk in het sportgebeuren. Verschillende organisaties bieden cursussen en opleidingen aan.

Dynamo Project

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project een hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. Het Dynamo Project is een project dat sportclubs in Vlaanderen ondersteunt op vlak van management. Het is er voor alle non-profit sportclubs in Vlaanderen, kleine of grote clubs.

Voor sportclubs aangesloten bij een Vlaamse Sportfederatie is de dienstverlening gratis. Sportclubs die niet zijn aangesloten bij een Vlaamse Sportfederatie kunnen ook gebruikmaken van de dienstverlening van Dynamo Project, maar voor hen wordt een kleine vergoeding aangerekend die de kost van de dienstverlening deels dekt.

Sportregio Noorderkempen

Sportregio Noorderkempen organiseert een hele waaier aan vormingen. Daarbij proberen ze zo veel mogelijk vormingen en cursussen dicht bij huis te organiseren.

Vlaamse Trainersschool (VTS)

De Vlaamse Trainersschool richt sportkaderopleidingen in over heel Vlaanderen om zo goed opgeleide trainers en begeleiders te vormen. Het aanbod vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Ook de Bond voor Lichamelijke Opvoeding biedt cursussen en bijscholingen aan.