De gemeente Arendonk richt geen speelstraten in, maar eventueel worden wel afzethekken geplaatst en borden in straten dat er enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Plaatsing van borden 'opgepast spelende kinderen' is ook een mogelijkheid.

Die borden en afzethekken worden niet automatisch geplaatst op eenvoudig verzoek van een individu. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:

  • Een groot aantal bewoners moet er uitdrukkelijk om vragen (aanvraag waar veel handtekeningen op staan).
  • In de wijk moet er een grote populatie zijn van kinderen (dat kijkt het gemeentebestuur na in het rijksregister).
  • De straat is voor de kinderen de enige mogelijkheid om buiten te spelen (dus niet in de eigen thuisomgeving of op een nabijgelegen speelplein).