Herdenking van de gesneuvelde militairen van de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1941 herdenken de verbroederingen van de Belgische Karabiniers, Franse Dragonders en de gemeentebesturen van Mont-Saint-Eloi (Frankrijk) en Arendonk elk jaar de militairen die sneuvelden in Arendonk en Mont-Saint-Eloi in mei 1940.

Het Franse leger had postgevat tussen de Turnhoutse vaart en Tilburg. Zij moesten zich op 11 mei 1940 terugtrekken achter het kanaal in Arendonk waar de Belgische Karabiniers hadden postgevat. Op 14 mei 1940 moesten de Belgische en Franse soldaten de gevechten afbreken tegen een overmachtig Duits leger.

Bij deze hevige gevechten rond brug 5 sneuvelden in die eerste oorlogsdagen 14 Belgische Karabiniers en 5 Franse Dragonders.

Tijdens de latere gevechten rond de Franse stad Arras sneuvelden in de omgeving van Mont-Saint-Eloi meer dan 200 Franse soldaten.

In 1964 werden de vriendschapsbanden tussen de gemeenten Arendonk en Mont-Saint-Eloi bezegeld met een plechtige verbroedering.

De jaarlijkse herdenkingsplechtigheid gaat door in mei. Een bloemenhulde met toespraken vindt plaats aan het militair kerkhof Pelgrimsplein.