Het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt jaarlijks herdacht.

Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om exact 11.00 uur op de 11de dag van de 11de maand in het jaar 1918 kwam er een einde aan het bloedigste conflict dat de mensheid tot dan gekend had.

De herdenking begint om 10.30 uur met een muzikale optocht vanaf de brandweerkazerne, via de processietoer, naar het monument op het marktplein.

Om stipt 11.00 uur vindt de herdenkingsplechtigheid plaats met het neerleggen van de bloemen aan het monument.

De plechtigheid wordt daarna verdergezet aan de Vredesboom aan de Lamgodsberg met een toespraak van de burgemeester, een hedendaags en een Arendonks oorlogsverhaal met muzikale intermezzo’s van Arendonkse muziekverenigingen.