20240627 125316

De werken in Begijnhof en Wampenberg zijn achter de rug. Sinds dit weekend zijn beide straten opnieuw opengesteld voor alle verkeer.

Hieronder lijsten we de belangrijkste verkeersmaatregelen op die er gelden.

1. Eenrichtingsverkeer omgedraaid

Het eenrichtingsverkeer in Wampenberg (van huisnummer 34 tot 54) is omgedraaid.

Het is verboden voor gemotoriseerd verkeer om deze in te rijden vanaf ’t Zand in de rijrichting van de Academie.

2. Verboden te parkeren in Wampenberg

Wampenberg is verdeeld in rijstroken door korte onderbroken witte strepen. Je mag er dus niet parkeren.

3. Verboden te parkeren in Begijnhof

In gans Begijnhof zijn er parkeerverbodsborden E1 aangebracht. Je mag er dus niet meer langsparkeren. Enkel kortstondig parkeren voor maximaal 15 minuten kan nog op het speciaal daarvoor afgebakend parkeervak.

In Begijnhof werden ook langs beide kanten fietssuggestiestroken aangebracht.

4. Vrijliggende fietspaden

Eens over de brug van rivier de Wamp lopen de fietssuggestiestroken over in volwaardige vrijliggende fietspaden die nog met een haag zullen worden afgescheiden van de rijweg. Het zijn verplichte fietspaden, aangeduid met gebodsbordjes D7. Fietsers moeten dit fietspad dus altijd gebruiken. Dit fietspad ligt binnen de bebouwde kom.

Nuttig om te weten: op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u of minder heeft de bestuurder van een speed pedelec of bromfiets klasse A de vrije keuze om de rijbaan of het fietspad te gebruiken.

5. Wegversmalling t.h.v. brug over de Wamp

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen bij de overgang van het vrijliggend fietspad naar de fietssuggestiestrook, werd ter hoogte van de brug over de Wamp een poorteffect aangebracht. Automobilisten die vanuit Wampenberg naar Begijnhof willen rijden, moeten voorrang geven aan het tegenliggend verkeer. Het poorteffect wordt benadrukt door een wegversmalling met voorrangsborden B19/B21.

De versmalling van de rijbaan was daar ook noodzakelijk omwille van de beperkte brugbreedte.

6. Eén toegang naar parking De Wissel

Parking De Wissel in Wampenberg kreeg een totale make-over. Er is nog maar één toegang en dit aan de zuidkant, om conflicten met de oversteekplaats ter hoogte van de Academie te vermijden. De parkeerplaatsen zullen dus enkel via deze centrale weg bereikbaar zijn.