Via wijk-werken kunnen langdurig werkzoekenden activiteiten uitoefenen die niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Wijk-werken is veel meer dan wat vroeger onder PWA werd verstaan: het gaat verder dan tuinonderhoud, schooltoezicht en klusjes.

Het wijk-werken wordt georganiseerd door ILV Noorderkempen, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Het doel van wijk-werken is om langdurig werkzoekenden en mensen die nog geen voltijdse baan aankunnen werkervaring en werkritme laten opdoen. Op deze manier bewijzen ze de lokale gemeenschap een waardevolle dienst en werken ze tegelijkertijd aan hun eigen competenties.

Contactgegevens

Algemene contactgegevens: ILV Noorderkempen

Wijk-werkbemiddelaar Arendonk: Dirk Vreys

Zitdag Arendonk

Elke dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur - Sociaal Huis (Vrijheid 100)

Wil je gebruikmaken van wijk-werken?

Met wijk-werken kunnen werkzoekenden aan de slag in scholen, in verenigingen, bij de gemeente of in land- en tuinbouwbedrijven of voor bepaalde taken bij private mensen thuis.

Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard, het is immers een stap in hun zoektocht naar een duurzame job.

Welke activiteiten mogelijk zijn, is afhankelijk van welk type gebruiker je bent:

Naast het inschrijvingsgeld van 7,50 euro per jaar betaal je als gebruiker een vaste prijs van 6,95 euro per begonnen uur. Deze prijs geldt voor alle wijk-werkactiviteiten in heel de Noorderkempen.

Meer info

www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker

Wil je als wijk-werker aan de slag?

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je leefloongerechtigde, maar voel je je niet klaar om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken.

  • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? Neem dan contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt: VDAB Turnhout, Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout, 014 44 51 10.
  • Ben je leefloongerechtigde? Neem dan contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.

Meer info

www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker