Maatregelen waar je gebruik van kan maken bij hinder door openbare werken.

Geplande en lopende openbare werken vind je onder ‘Openbaar domein’.

Ondernemingen kunnen heel wat hinder ondervinden van openbare werken. Via goede communicatie en planning van openbare werken probeert de gemeente de ongemakken zo veel mogelijk te beperken.

Voor ondernemers die door openbare werken toch aanzienlijke hinder met financiële weerslag ondervinden, heeft de wetgever minder hinder-maatregelen voorzien.

Op dit moment bestaan er 2 maatregelen:

Vlaamse hinderpremie en sluitingspremie

Inhoud

Financiële tegemoetkoming van 2 000 euro voor hinder door werken voor de deur van je zaak. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

Voorwaarden

Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers. Er moet ernstige hinder door werken zijn. Dat betekent dat de werkzaamheden minstens 30 dagen na elkaar duren, de rijbaan volledig of gedeeltelijk afgesloten is en de werfzone meer dan
50 m² inneemt.

Procedure

Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Ondernemers die daar recht op hebben, krijgen voor de aanvang van de werken automatisch een brief van het agentschap en kunnen op basis daarvan de uitbetaling van de premie aanvragen.

Om te weten welke handelaars daar recht op hebben, werkt het Agentschap Innoveren & Ondernemen met verschillende databanken, zoals het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • Je kan erop vertrouwen dat de gemeente en andere beheerders van nuts- en wegenwerken de geplande werken tijdig en correct invoeren in GIPOD.
  • Daarnaast is het dus belangrijk dat je ondernemingsgegevens volledig en correct staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als ondernemer ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Je kan je gegevens checken en eventueel aanpassen in de webapplicatie ‘KBO - My Enterprise’.

Sluitingspremie

Als je zaak uiteindelijk toch voor minstens 21 opeenvolgende dagen volledig moet sluiten omdat de straat helemaal niet meer bereikbaar is, kan je in aanmerking komen voor nog een extra compensatie.

Deze zogenaamde sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Ook ondernemingen die niet geselecteerd werden voor een hinderpremie kunnen onder bepaalde voorwaarden toch een sluitingspremie aanvragen.

Meer info

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken

Waarborgregeling bij hinder openbare werken

Kmo's die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij bepaalde financiële instellingen tot 75% van de verbintenissen van de onderneming laten waarborgen door PMV/z.

Kmo's die door openbare werken minstens 1 maand zonder onderbreking moeilijk bereikbaar zijn voor klanten en leveranciers, kunnen beroep doen op een soepelere waarborgregeling.

Ze kunnen de waarborg gebruiken voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn. Bovendien moeten ze voor deze specifieke waarborg geen premie betalen.

Meer info

www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/waarborgen/waarborgen-tot-15-miljoen-euro