Maatregelen waar je gebruik van kan maken bij hinder door openbare werken.

Geplande en lopende openbare werken vind je onder ‘Openbaar domein’.

Ondernemingen kunnen heel wat hinder ondervinden van openbare werken. Via goede communicatie en planning van openbare werken probeert de gemeente de ongemakken zo veel mogelijk te beperken.

Voor ondernemers die door openbare werken toch aanzienlijke hinder met financiële weerslag ondervinden, heeft de wetgever minder hinder-maatregelen voorzien. Op dit moment bestaan er 2 financiële steunmaatregelen: de Vlaamse hinderpremie en sluitingspremie en de waarborgregeling bij hinder openbare werken.

Op zoek naar andere ondersteuning bij wegenwerken? Raadpleeg dan ook de andere tips en maatregelen op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Vlaamse hinderpremie en sluitingspremie

Inhoud

Financiële tegemoetkoming van 2 000 euro voor hinder door werken voor de deur van je zaak. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De hinderpremie kan per onderneming maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per periode van hinder worden toegekend.

Voorwaarden

  • Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers.
  • Er moet ernstige hinder door werken zijn. Dat betekent dat de werkzaamheden minstens 30 dagen na elkaar duren, de rijbaan volledig of gedeeltelijk afgesloten is en de werfzone meer dan 50 m² inneemt.
  • Het adres van je vestiging ligt in de hinderzone en de vestiging heeft vaste openingstijden.

Procedure

Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Ondernemers die daar recht op hebben, worden voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte gebracht door het agentschap. Dat gebeurt digitaal in de eBox van je onderneming of per post als je de eBox van je onderneming nog niet geactiveerd hebt.

Om te weten welke handelaars daar recht op hebben, werkt het Agentschap Innoveren & Ondernemen met verschillende databanken, zoals het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • Je kan erop vertrouwen dat de gemeente en andere beheerders van nuts- en wegenwerken de geplande werken tijdig en correct invoeren in GIPOD.
  • Daarnaast is het dus belangrijk dat je ondernemingsgegevens volledig en correct staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als ondernemer ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Je kan je gegevens checken en eventueel aanpassen in de webapplicatie ‘KBO - My Enterprise’.

Let op! Nadat je door het agentschap op de hoogte werd gebracht dat je in aanmerking komt voor een hinderpremie, moet je daarna wel zelf tijdig de premieaanvraag nog effectief indienen via de Hinderpremie webapplicatie.

Zorg dat je dat tijdig doet: binnen de 60 dagen en in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is). Als je aanvraagtermijn verstreken is, is je dossier geannuleerd en kan er niets meer gedaan

Sluitingspremie

Als je zaak uiteindelijk toch voor minstens 21 opeenvolgende dagen volledig moet sluiten omdat de straat helemaal niet meer bereikbaar is, kan je in aanmerking komen voor nog een extra compensatie.

Deze zogenaamde sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Ook ondernemingen die niet geselecteerd werden voor een hinderpremie kunnen onder bepaalde voorwaarden toch een sluitingspremie aanvragen.

Let op wat de timing betreft: de sluitingspremie aanvragen kan ten vroegste op de startdatum van de wegenwerken en moet uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode aangevraagd zijn.

Meer info

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken

Waarborgregeling bij hinder openbare werken

Zelfstandigen, vrije beroepers, kmo’s en grote ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij bepaalde financiële instellingen tot 75% van de verbintenissen van de onderneming laten waarborgen door PMV/z.

Kmo's die hinder ondervinden van openbare werken, kunnen beroep doen op een soepelere waarborgregeling.

Ze kunnen de waarborg gebruiken voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn. Bovendien moeten ze voor deze specifieke waarborg geen premie betalen.

Meer info

www.pmv.eu/nl/financiering-voor-ondernemers/waarborgen/waarborgen-tot-15-miljoen-euro