Voor een handelszaak groter dan 400 m² moet je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (de vroegere socio-economische vergunning) aanvragen.

Als je een handelszaak wil openen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan heb je daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Je vraagt de vergunning aan in de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1 000 m² beslist de gemeente autonoom. Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1 000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSEDC) voordat het de machtiging toekent.

Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperktere uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.