Arendonk wil jou ondersteunen om je leven terug op de rails te krijgen.

Bijeenkomsten Anonieme Verslaafden / Narcotics Anonymous (NA)

NA is een groep mensen voor wie verslaving een ernstig probleem is geworden. Ze helpen elkaar clean te blijven door geregeld samen te komen met als uitgangspunt volledige onthouding van alle verslavende middelen.

Deze bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor mensen met verslavingsproblemen. Het verlangen om te stoppen met gebruiken, is de enige voorwaarde om lid te zijn.

NA werkt met een stappenwerkboek en sponsorschap, dus je kan altijd iemand bellen als je het moeilijk hebt.

Wanneer: wekelijks op dinsdag om 19.30 uur
Waar:
zaal De Vloed, Deroissart 5 (achterkant bibliotheek)
Prijs:
gratis

Meer info

www.na-belgium.org

Contactgroep Verslavingskoepel Kempen vzw

Heb of had je te maken met een verslavingsproblematiek? Ben je in jouw gezin of directe omgeving betrokken bij mensen met een verslavingsprobleem?

Ook als ouder, familielid, vriend of hulpverlener ben je welkom. Verslavingskoepel Kempen zorgt voor een laagdrempelige en veilige plek om elkaar te ontmoeten.

Wanneer: wekelijks op woensdag om 19.00 uur
Waar: cafetaria lokaal dienstencentrum Durgebont, Vrijheid 100
Prijs: gratis

Meer info

arendonk@verslavingskoepel.be
www.verslavingskoepel.be