Je bent hulpbehoevend, 65 jaar of ouder en je hebt een beperkt inkomen? Dan kan je dit zorgbudget aanvragen.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 65 jaar of ouder.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er ook werkelijk.
  • Je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  • Je handicap is erkend.
  • Je gezinsinkomsten en -vermogen mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Procedure

Om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te ontvangen, wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Je vult hiervoor een online vragenlijst in en je dient de aanvraag in.

De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de ingevulde vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties. Er wordt ook automatisch medische informatie opgevraagd bij je huisarts of specialist om je handicap te kunnen evalueren.

In de meeste gevallen word je ook uitgenodigd voor een medisch onderzoek en een gesprek met een erkend geneesheer.

Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing die de controlearts genomen heeft. Dat kan enige tijd duren.

Dan volgt een administratief onderzoek naar de inkomsten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door je zorgkas.

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Aanvragen

Contacteer lokaal dienstencentrum Durgebont voor meer info.

Deze aanvragen worden enkel gedaan na afspraak.

Meer info

www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood