De gemeente Arendonk verleent onder bepaalde voorwaarden een premie aan een bejaarde of een persoon met een handicap die thuis verzorgd wordt door een mantelzorger.

Voor wie

De bejaarde persoon moet:

  • 65 jaar of ouder zijn;
  • minstens 1 jaar in Arendonk wonen;
  • thuis verzorgd worden (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling);
  • een attest kunnen voorleggen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met minstens 12 punten op de schaal van de zelfredzaamheid.

De andersvalide persoon moet:

  • 21 jaar of ouder zijn;
  • minstens 1 jaar in Arendonk wonen;
  • thuis verzorgd worden (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling);
  • een attest kunnen voorleggen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met minstens 12 punten op de schaal van de zelfredzaamheid.

Toelage

De toelage bedraagt 40 euro per maand per zorgbehoevende persoon.

De premie wordt maandelijks uitbetaald door het OCMW aan de bejaarde of andersvalide persoon.

Procedure

Ga langs bij lokaal dienstencentrum Durgebont. Daar wordt bekeken of je in aanmerking komt voor de toelage.